Trụ sở BDS Đất Ngọc

Số 98 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
0983.05.8585
0983.05.8585

Phòng Nhân sự

Bộ phận Tuyển dụng:
0983.05.8585
Bộ phận Đào Tạo:
0983.05.8585

Liên hệ

07/04/2019


0983.05.8585
1
Trò chuyện với BĐS Đất Ngọc